Grădinița de copii „Andrieș”

Activitatea Instituției de Educație Timpurie de la fondare până în prezent.

    Grădinița de copii „ Andrieș” a fost fondată în anul 1980. Instituția și-a desfășurat activitatea până în anul 1998. Activitatea instituției în această perioadă a fost dirijată de către  directorii:

 1. Staver Milania Iosipov – anii de acivtivitate – 1980 – 1986;
 2. Schimbător Tamara Mihai – 1986 – 1988;
 3. Neaga Elena Tutor – 1988 – 1994;
 4. Potorac Silvia Petrovna – 1994 – 1995;
 5. Miron Tatiana Zahar – 1995 – 1996;
 6. Diaconu Maria Pavel – 1996 – 1998;
 7. Șarkevici Silvia – 2006 – 2019.

Grădinița de copii „ Andrieș ” și-a reânceput activitatea la 23.06.2006.

 În cadrul instituției activează 6 grupe de vârstă, cu un număr  total de 130 copii.

Programul de activitate: 7.30 – 18.00. Instituția preșcolară  „ Andrieș”, este plasată într-o zonă liniștită și pitorească. Este o construcție tip, cu săli de grupă, dormitoare, antreuri spațioase și luminoase. În cadrul instituției funcționează cabinet medical specializat, cabinet metodic dotat cu literatură didactică, literatură pentru copii, echipamente audiovizuale, sală de muzică.

Fiecărei grupe de vârstă îi revine teren de joc.

Instituția preșcolară „Andrieș” este o instituție de educație pentru copii de 2-7 ani ce oferă servicii  educaționale de calitate, complexe și echilibrate pentru fiecare copil, indiferent de condiția socială și materială, apartenența etnică sau religioasă.

     Rațiunea de a fi a instituției preșcolare „ Andrieș” rezidă în a asigura crearea unor condiții spirituale și materiale favorabile vieții într-un cadru formal modern, corespunzător norelor și valorilor europene, prin ridicarea nivelului calitativ al organizației grădiniței și asigurarea condițiilor de formare și dezvoltare profesională a cadrelor didactice în vederea asigurării calității educației copiilor. Instituția preșcolară își propune crearea unui cadru educațional performant, care să contribue în mod eficient la dezvoltarea intelectuală a preșcolarilor, oferind diverse oportunități care favorizează integrarea și adaptarea copiilor în activitatea școlară viitoare și în societate.

      Preșcolarii sunt primii beneficiari ai investițiilor societății, dar și viitorii adulți, cei care trebue să fie capabili să continue dezvoltarea societății. Instituția preșcolară își propune:

 • Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare acestuia la intrare în școală  și pe tot parcursul vieții;
 • Atingerea sau acoperirea  Standardelor de dezvoltare și învățare pentru copilul de la naștere până la 7 ani;
 • Implicarea mai activă a familiei în procesul de educație a copiilor;
 • Transformarea instituției într-o unitate de nivel european.
 • Calitatea procesului educațional și buna dispoziție a copiilor sunt asigurate în condiții bune și calitative de către cadrele didactice , personalul nondidactic și personalul auxiliar.
 • Toate cadrele didactice au studii  pedagogice preșcolare.
 • 6 cadre didactice dispun de gradul didactic doi.
 • 11 educatori – studii superioare preșcolare.
 • 1 educator – studii medii speciale preșcolare.
 • Grădinița de copii „ Andrieș” oferă copiilor locul ideal unde se pot juca și învăța în același timp în săli de grupă amenajate corespunzător vârstei lor, cu mobilier adecvat, cu materiale și mijloace didactice proprii vârstei lor, cu spațiu de joacă atât la interior , cât și la exterior, dotat cu jocuri și jucării educative și recreative.
 • Instituția preșcolară „ Andrieș ” promovează un curriculum centrat pe copil, ce vizează comportamente pe care dorim să le dezvoltăm copiilor prin: deschidere spre comunicare, receptivitate, creativitate, încredere în sine, spirit de echipă.
 • Activitățile instructiv-educative se organizează și se desfășoară conform cerințelor Curriculumului educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară.
 • Grădinița de copii răspunde nevoilor copilului, dar și familiei.

Performanțele, experiența cadrelor didactice, evaluarea, implimentarea noului în procesul educațional sunt discutate la orele metoduice, consultații, demonstrate la activități deschise și aplicate prin hotărâre la consiliile pedagogice.

În ultimii 5 ani grădinița de copii „ Andrieș” a organizat și a prezentat în cadrul raionului câteva întruniri metodice:

2014 – Atelier zonal pentru cadrele didactice Tema: Evaluarea-componentă a asigurarii calitații în învățămîntul preșcolar.

2015 – Întrunire metodică. Tema:Organizarea activității profesionale a cadrelor didactice pentru anul 2015-2016

2017 – Întrunire metodică. Tema: „ Implimentarea metodelor interactive în cadrul activităților ” – pentru cadrele didactice.

Am participat la concursurile raionale „ Micii Actori”

Principalele grupuri țintă sunt: copiii, părinții, comunitatea, cadrele didactice.    Așteptările de la grădiniță:

Copiii – condiții bune pentru educație și învățare, activități, proiecte interesante, respectarea drepturilor copiilor.

Părinții – o atitudine binevoitoare față de copil, competența profesională a cadrului didcatic, pregătirea copilului la nivel înalt.

Comunitatea – cetățeni educați, sănătoși, receptivitate la nevoile grădiniței, ambianță pozitivă de înțelegere și respect.

Cadre didactice – motivarea profundă pentru activitate, cndiții de muncă optime și climat pedagogic favorabil, parteneriat și stimă reciprocă.

Transformarea Grădiniței de copii „ Andrieș”, într-o instituție modernă, complexă prin implimentarea tehnologiilor  educaționale moderne, prin crearea condițiilor optime de desfășurare a procesului educațional, prestând servicii educaționale calitative, incluzive și de corecție a diferitor categorii de beneficiari și asigurarea parteneriatului de calitate cu părinții, școala, APL și comunitatea.

Prioritățile dezvoltării în perspectivă a unei educații de calitate:

 1. Creșterea calității activității în domeniul proiectării.
 2. Creșterea calității actului educațional prin formarea competențelor preșcolarilor.
 3. Creșterea calității procesului didactic prin utilizarea metodelor moderne de predare – învățare.
 4. Îmbunătățirea performanțelor preșcolarilor.
 5. Asigurarea unui proces educațional de calitate.
 6.    Asigurarea transparenței implimentării curriculei.
 7. Îmbunătățirea  calității managementuluyi în grădiniță.
 8. Asdigurarea calității procesului formării continuă a cadrelor didactice.
 9. Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile educațuionale și APL,  părinți, comunitate.
 10. Păstrarea tradițiilor naționale și locale.
 11. Schimb de experiență cu instituții preșcolare la nivel raional.

Proiecte implimentate:

 1. Contribuția Guvernului României – 1000000 MDL – amenajarea teritoriului (pavaj, gard, pavilioane de joacă pentru copii, linoleum în grupe și dormitoare – anul 2014.
 2. Contribuția Fondației AKSAI  Olanda – 15 767.49 EUR – reparația capital al blocului alimentar – anul  2015.
 3. Contribuția Fondației AKSAI  Olanda – 6982,50 MDL – procurarea mobilierului pentru toate grupele de vârstă (mese pentru copii, centre) – anul 2016.
 4. Contribuția Guvernului Republicii Moldova – 160000,00 MDL – amenajarea terenului de joacă cu complexe multifuncționale  de joacă pentru copii – anul 2017.
 5. Contribuția Guvernului Republicii Moldova – 500000,00 MDL – reabilitare a rețelei interioare  de alimentare cu energie electrică a grădiniței de copii „Andrieș” – anul 2019.

Predicții astrale

Eroare in feed.